Czym jest kolokacja serwerów?

Serwery to urządzenia służące do udostępniania danych innym urządzeniom. Choć jako serwer może służyć zwykły komputer, złożone systemy teleinformatyczne wymagają wydajnych i niezawodnych serwerów. Powinny one pracować w odpowiednich warunkach. To minimalizuje ryzyko awarii i wydłuża ich żywotność. Jednym ze sposobów na zapewnienie im tego jest kolokacja serwerów.

Continue Reading